הלקוחות שלנו

משרדי ממשלה

חברות ורשויות ממשלתיות

חברות עסקיות

מועצות ורשויות מקומיות

מכללות ואוניברסיטאות

צה״ל ותעשיות בטחוניות

בתי חולים ומוסדות מדינה

050-8563157 | Tel. 077-9114420  I  info@derechisha.com

  • LinkedIn
  • Facebook
  • logo saloona