top of page
צילום מסך 2020-03-18 ב-11.29.07.png
צילום מסך 2020-03-15 ב-16.25.20.png
צילום מסך 2020-03-18 ב-8.48.26.png

ייעוץ

אבחון תמונת מצב
מגדרית בארגונים
מחקרים מוכיחים,
ארגונים שבהם יש איזון מגדרי
בצוותים ובדרגים הניהוליים,
רווחיים יותר!  

אך בין הידיעה שצריך לעשות לבין המעשה בפועל, המרחק רב. הבעיה המגדרית מובנית תרבותית ומושרשת בתפיסות שלנו, מה שמקשה על תהליך הזיהוי והיכולת לשנות.

 

אנו מציעים ייעוץ ארגוני-מגדרי בו נגלה היכן החסמים ומה ניתן לעשות אתם, איך אפשר לצלוח מהלך משמעותי שכזה מבלי להרעיד את כל הארגון ואיך משנים תפיסות מגדריות מושרשות ומעכבות ומובילים לשינוי. לאחר הייעוץ נבנה תכנית עבודה להמשך.

צילום מסך 2020-03-18 ב-8.49.04.png

תמונת מצב מגדרית

ייעוץ אסטרטגי ובניית תכניות עבודה

 

באמצעות מודלים ושיטות עבודה ייחודיות שפיתחנו, הכוללים אבחון שיטתי, איסוף מידע ממגוון מקורות בפנים הארגון, חקירת התרבות הארגונית ודפוסי הפעילות בו, נקבל תמונת מצב ונגבש תפיסה ניהולית-ארגונית-מגדרית ותכנית פעולה יישומית להטמעת חשיבה מגדרית.

אבחון החסמים הוא השלב הראשון בהובלת ארגון המבקש ליצור שיוון הזדמנויות  לגברים ולנשים וליצור איזון מגדרי בצמרת ובכל רבדי הארגון.

 

מטרת האבחון

זיהוי הכוחות התומכים והכוחות הבולמים לקידום שוויון מגדרי בארגון

צילום מסך 2020-03-18 ב-8.49.12.png
צילום מסך 2020-03-18 ב-8.49.19.png

ייעוץ ולויי ׳הממונה על שוויון והוגנות מגדרית׳ בארגון 

ליווי לתוצאות מעולות

 

ממונה על שוויון מגדרי היא פונקציה חשובה בארגון. על מנת שהממונה על השוויון תוכל לבצע את תפקידה באופן המיטבי בעולם העבודה המשתנה, על הארגון להקנות לה ידע מוסדר וכלים נכונים לעבודה מול הגורמים הרלוונטיים.

 הייעוץ ילווה בהקניית כלים מתחומים שונים: תחום המגדר, בניית אסטרטגיה, בניית תכנית שנתית, פיתוח מערך השיווק של התחום, הדרכה וליווי אישי.

 

מטרת האבחון

בירור צרכים והקניית כלים המותאמים לעולם העבודה העכשווי ומתוך הכרה

בשונות בין גברים לנשים.

צילום מסך 2020-03-18 ב-8.49.19.png
צילום מסך 2020-03-18 ב-11.03.00.png

ייעוץ אישי

למנהלות ומנהלים המתמודדים עם אתגרי עולם העבודה החדש

 

הייעוץ יכלול סיוע בתהליך קבלת החלטות, נקודת מבט שונה וייחודית בכל הקשור לקשרים גלויים וסמויים בין החלקים המבניים לאנושיים, שיטות ייחודיות להובלת מנהלות ומנהלים למימוש הפוטנציאל האישי, הובלת תהליכי קידום קריירה ועיצוב תדמיתי ככלי להצלחה אישית ועסקית.

 

מטרת האבחון

צמצום הפער בין מציאות תיאורטית לבין מצבי אמת עמם מתמודדים מנהלים

 להמשך הקטלוג:

להזמנת פעילות התקשרו 077-9114420

bottom of page